Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

Big in S'apan

Υπάρχουν
κάπου στο ένα
με ενάμιση
τρισεκατομμύριο,
απόλυτα αποδεκτοί,
εκκωφαντικά κατανοητοί,
έ,
κι εδώ που τα λέμε,
ξεκάθαρα συγκεκριμένοι
λόγοι
που έχεις
για
να λυπηθείς τον εαυτό σου.
Κάπου εκεί πάνω-κάτω...
Και υπάρχει ένας και μόνο
για να προχωρήσεις.